Logo_web_light.png

Välkommen Möten Sommar Bilder Kontakt

Mer information

Nyheter

Genvägar

Boende hos oss

Aktiviteter

Bilder

Priser

Kontakt

 

Historia

De äldsta skriftliga uppgifterna om Väsby Gård hittar man i 1535 års jordebok. Gårdens historia går att spåra längre tillbaka i tiden. Utifrån resultaten från de arkeologiska utredningar som har gjorts i omgivningarna har det sannolikt funnits ett skärgårdshemman, beläget ca 200 m nordost om Väsby Gårds nuvarande läge, redan under vikingatiden.


Under 1600-talet erhöll Väsby Gård sätesfrihet under Lennart Torstensson, en av de mer kända fältherrarna under 30-åriga kriget. Han gjorde Väsby Gård till centrum för sina stora förläningar i skärgården.
1683 förvärvade Fabian Wrede Väsbys båda gårdar efter att 1681 även ha övertagit Östanå säteri. Fabian Wrede var starkt engagerad i reduktionen av adelns gods men passade samtidigt på att göra personliga vinster.

Fabian avled 1712, varefter ägorna förvaltades av makan Brita Cruus av Gudhem. Paret hade fyra barn tillsammans, men det blev barnbarnet Axel Wrede Sparre som kom att överta rätten till samtliga ägor.

1719 drabbades bl a Ljusterö med omnejd av rysshärjningarna. Östanå säteri brändes (återuppbyggdes på 1790-talet på sin nuvarande plats intill färjefästet på fastlandssidan) medan Väsby klarade sig, antagligen beroende på sitt skyddade läge långt in i Väsbyviken.

På gården finns fortfarande det gamla sädesmagasinet kvar, enligt uppgift Ljusterös äldsta bevarade träbyggnad.

Säteriet Väsby upphörde så småningom men gården förblev en storgård ända in på 1900-talets andra hälft.

De nuvarande ägarna Mirjam och Erling Löfsjögård köpte gården 1997 och har sedan dess arbetat med att renovera och omvandla Väsby Gård till den konferensgård som vi ser idag.

 

 © Väsby Gård, 184 95 Ljusterö ∣ info@vasbygard.com